Oto sztuka polskiego plakatu

Książka przedstawia dzieje polskiej tradycji graficznej prowadzącej do tzw. fenomenu polskiego plakatu, historię, która wiedzie od pierwszych ośrodków drukarskich w Krakowie XVI wieku, narodzin grafiki artystycznej w XVII i XVIII wieku, przez eksperymenty warsztatowe XIX stulecia, modernistyczne przemiany, opisywany na świecie fenomen polskiej grafiki artystycznej okresu międzywojennego i narodziny polskiej szkoły projektowania graficznego w latach 30. XX wieku, aż do polskiej szkoły plakatu w drugiej połowie tegoż stulecia, solidarnościowego affiche brut następnego pokolenia i w końcu rozkwitu młodego, poetyckiego i anarchizującego plakatu przełomu XX i XXI wieku oraz początku XXI wieku. Na przykładzie 1724 reprodukcji prac kilkuset artystów zgromadzonych w kilkunastu kolekcjach w Polsce i na świecie czytelnik ma okazję wędrować, obserwując przemiany tej polskiej specjalności.

Dorota Folga-Januszewska

Polski plakat – jedno z najlepiej rozpoznawanych pojęć sztuki XX wieku, fenomen skutecznego połączenia przeciwieństw: wieloznaczności i czytelności, metafory i prostoty, artystycznej ścieżki i skutecznej reklamy. Rezultat trwających przez stulecia przemian w komunikacji obrazem, przemian mówiących wiele o specyfice polskiej kultury, której istotą było i jest godzenie sprzeczności.

Dane szczegółowe

Koncepcja merytoryczna, tekst, wybór i układ ilustracji:Dorota Folga-Januszewska
Koncepcja artystyczna i projekt graficzny:Lech Majewski
Współpraca merytoryczna i kwerenda materiału ilustracyjnego:Maria Kurpik
Podpisy:Dorota Folga-Januszewska, Maria Kurpik
Bibliografia:Izabela Iwanicka
Liczba stron:600
Liczba zdjęć:1724
Format:240 × 311 mm
ISBN:978-83-7576-587-8
Oprawa:twarda
Numer wydania:2
Rok wydania:2021
Język:polski

Okładka

Spis treści

Spis treści
Polski plakat artystyczny / 4
1. Obraz i słowo. Grafika i komunikacja wizualna od XV do XIX wieku. Wprowadzenie do historii polskiego plakatu / 6
2. Od afisza do afiszomanii. Plakat polski do początku XX wieku / 20
3. Nowy język plakatu. Od pierwszej dekady do końca lat dwudziestych XX wieku / 54
Plakaty do wystaw i wystawy plakatu / 60
Plakat artystów / 76
Plakat i polityka / 100
Plakat i reklama / 114
4. Sztuka projektowania. Lata trzydzieste i czterdzieste XX wieku / 142
Reklama, reklama, reklama / 150
Technika, sport, turystyka / 172
Zakopane i plakat górski / 180
Akcje społeczne i polityczne / 186
Życie artystyczne / 200
Paryż 1937 i Międzynarodowa Wystawa Światowa w Nowym Jorku 1939 / 212
Druga wojna światowa – polski plakat na antypodach / 213
Powrót / 222
5. Socrealistyczny epizod / 228
6. Polska szkoła plakatu. „Myślenie jest niebezpieczne dziękuję Henryku” / 248
7. Przemiany od późnych lat sześćdziesiątych do osiemdziesiątych XX wieku / 316
8. Plakat społeczny i polityczny 1980–1989, plakat solidarnościowy i offowy / 418
9. Nowe ścieżki plakatu / 438
Polski plakat poza Polską / 442
Plakaty–unikaty / 452
10. Kalejdoskop plakatowy od A do przyszłości / 474
Bibliografia / 576
Indeks osobowy / 593
Drukarnie i zakłady graficzne drukujące plakaty od XVII wieku do 1945 roku / 599

Strony z książki

Zobacz także: