Beksiński. Wizje życia i śmierci

Zdzisław Beksiński był twórcą, który całe swoje życie podporządkował pracy artystycznej, nie ograniczając się przy tym wyłącznie do sztuk plastycznych. Sztuka była jego „formą egzystencji”. Książka stanowi propozycję odmiennego, od dotychczasowych, spojrzenia na tę, przenikniętą trwogą istnienia, twórczość. W obsesyjny sposób krąży ona wokół kwestii zajmujących egzystencjalistów XX wieku – lęku, rozpaczy, śmierci, przemijania, poszukiwania sensu istnienia. To próba ujęcia w perspektywie filozofii egzystencjalnej bogatego dorobku plastycznego Zdzisława Beksińskiego – artysty, którego twórczość stanowi interesujące zjawisko w przestrzeni polskiej sztuki współczesnej. Niewątpliwie jest to sztuka autonomiczna, która – pomimo nieustannych przekształceń i przemian formalnych – w warstwie treściowej pozostaje jednorodna i spójna. Od początku do końca będąc głęboko tożsamą z autorem, emanując specyficzną atmosferą i nastrojem, nieustannie mówi o tym, co najgłębiej ukryte – samotności, cierpieniu, lęku przed śmiercią jednostki uwikłanej w dramatyczną sytuację ludzkiej egzystencji.

Beksiński. Wizje życia i śmierci – fragment książki

Dane szczegółowe

Tekst:Dorota Szomko-Osękowska
Projekt graficzny:Władysław Pluta
Liczba stron:176
Liczba zdjęć:90
Format:190 × 250 mm
ISBN:978-83-7576-578-6
Oprawa:twarda
Numer wydania:I
Rok wydania:2021
Język:polski

Spis treści

Od autorki 6
Rozdział I. Artysta wobec zastanej rzeczywistości 12
Rozdział II. Wątki filozofii egzystencjalnej 46
Uwagi wstępne 47
Samotność jednostki w obliczu absolutnej wolności 57
Doświadczanie przemijania i destrukcji świata 81
Trwoga i lęk przed śmiercią (nicością) 95
Zakończenie 150
Pisali o Zdzisławie Beksińskim 156
Bibliografia 170

Zobacz także: